Automatizace linky v ocelárně

Komplexní řídicí program pro spolupráci několika sad pohonů manipulační linky v ocelárně.

Implementace vlastního regulátoru polohy v prostředí Automation Builder.

Ladění sad PI rychlostních regulátorů ve vazbě na dynamické požadavky manipulačních pohonů.

Komunikace s nadřazeným systémem pomocí Profibus.

<