Manipulátor s antikolizn­ím systémem

Návrh a realizace pětiosého manipulátoru pro měření hlukových emisí převodových soustav. Kvůli ochraně měřící sondy byl navržen vlastní systém pro detekci kolize.
<