Účinnost vodních turbín

Významný český výrobce vodních elektráren testuje nové lopatkování vodních turbín.

Testy se provádí na zkušební stanici ČKD Blansko.

Celý systém simuluje chování turbíny při změně spádu a odebíraného výkonu.

V rámci akce byl navržen a realizován model řízení Kaplanovy turbíny.

Řízení reaguje na změnu spádu a udržuje otáčky Kaplanovy turbíny v konstantních hodnotách. Zároveň řízení upravuje natočení lopatek rozváděcího kola.

<