Zkušební stroj pro gumárenský průmysl

Vývoj a realizace unikátního stroje pro testování směsí v gumárenském průmyslu.

Dynamické prametry stroje dovolí ve velmi krátkých časech analyzovat životnost gumárenských směsí.

Po prototypových testech byl stroj uveden komerčně na trh.

Stroj pracuje s elektromechanickými a pneumatickými aktuátory.

Synchronizované údery jsou řízeny v řádech milisekund.

Systém regulace je vybaven nelineárním řízením tak, aby byly minimalizovány poruchové veličiny vznikající nelineárním a časově závislým chrakterem procesního tření.

<